هفتمین جلسه هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران برگزار شد

هفتمین جلسه هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در روز شنبه مورخ 22/3/1400 با حضور اکثریت اعضا و به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل اتحادیه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه ریاست محترم اتحادیه ضمن خوش آمد گویی مطالبی را بیان نمودند. مهم ترین موضوعات مطرح شده به شرح ذیل می‌باشد :

1. بررسی صورتحساب های مالی (تراز مالی) اتحادیه در سال های 1399 . 1398 

2. تعیین حق عضویت اعضا اتحادیه در سال 1400

3. ارائه گزارش جلسه هیات مدیره اتحادیه با معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی جهت بررسی مسائل و مشکلات مالیاتی صادرکنندگان خشکبار 

photo 2021 06 13 14 54 13photo 2021 06 13 14 54 25