.هشتمین جلسه هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران برگزار شد


هشتمین جلسه هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در روز شنبه مورخ 29/3/1400 با حضور اکثریت اعضا و به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل اتحادیه برگزار گردید.

 

در ابتدای جلسه ریاست محترم اتحادیه ضمن خوش آمد گویی مطالبی را بیان نمودند سپس جلسه وارد دستور گردید که موضوعات مطرح شده و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد :

 

1. بررسی صورتحساب مالی اتحادیه در سال های 1399 و 1398 جهت ارائه به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتحادیه که قرار است در تاریخ 5/4/1400 برگزار گردد .
 
2. بررسی دستور جلسه مربوط به مجمع عمومی به طور فوق العاده اتحادیه .
 
 
 
 
روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران