مجمع عمومی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در ساعت 10 صبح روز شنبه پنجم تیر ماه 1400 و با حضور نماینده معاونت تشکلهای اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.

در ابتدای جلسه و پس از اعلام رسمیت جلسه توسط نماینده اتاق ایران جناب آقای محمد حسن شمس فرد به عنوان رئیس مجمع و آقایان محمد یارمحمدی و احمدرضا فرشچیان به عنوان ناظرین و آقای مجید بازیان به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند و در ادامه آقای محمد حسن شمس فرد ضمن عرض خوش آمد گویی و تشکر از حضور اعضای محترم اتحادیه جلسه وارد دستور گردید.

در این جلسه گزارش هیات مدیره اتحادیه و صورت های مالی اتحادیه توسط آقای هاشمی دبیر اتحادیه ارائه گردید و آقای علیرضا شمس فرد به عنوان بازرس اصلی اتحادیه و آقای عبدالکریم امین زاده نیز به عنوان بازرس علی البدل اتحادیه انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار اتحادیه انتخاب گردید.

در پایان جلسه روسای کمیته های تخصصی اتحادیه(پسته ، کشمش ، خرما ، انجیر و بادام) گزارشی از آخرین وضعیت محصول را بیان نمودند.

جلسه در ساعت 12 ظهر با ذکر صلوات پایان یافت.

photo 2021 06 29 09 02 06photo 2021 06 29 09 02 01

photo 2021 06 29 09 02 00

photo 2021 06 29 09 01 58

photo 2021 06 29 09 01 57