.هشتمین جلسه هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران برگزار شد


هشتمین جلسه هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در روز شنبه مورخ 29/3/1400 با حضور اکثریت اعضا و به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل اتحادیه برگزار گردید.

 

در ابتدای جلسه ریاست محترم اتحادیه ضمن خوش آمد گویی مطالبی را بیان نمودند سپس جلسه وارد دستور گردید که موضوعات مطرح شده و مصوبات جلسه به شرح ذیل می‌باشد :

 

1. بررسی صورتحساب مالی اتحادیه در سال های 1399 و 1398 جهت ارائه به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتحادیه که قرار است در تاریخ 5/4/1400 برگزار گردد .
 
2. بررسی دستور جلسه مربوط به مجمع عمومی به طور فوق العاده اتحادیه .
 
 
 
 
روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران

هفتمین جلسه هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران برگزار شد

هفتمین جلسه هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در روز شنبه مورخ 22/3/1400 با حضور اکثریت اعضا و به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل اتحادیه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه ریاست محترم اتحادیه ضمن خوش آمد گویی مطالبی را بیان نمودند. مهم ترین موضوعات مطرح شده به شرح ذیل می‌باشد :

1. بررسی صورتحساب های مالی (تراز مالی) اتحادیه در سال های 1399 . 1398 

2. تعیین حق عضویت اعضا اتحادیه در سال 1400

3. ارائه گزارش جلسه هیات مدیره اتحادیه با معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی جهت بررسی مسائل و مشکلات مالیاتی صادرکنندگان خشکبار 

photo 2021 06 13 14 54 13photo 2021 06 13 14 54 25

ششمین جلسه هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران برگزار شد

ششمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در روز شنبه مورخ 08/3/1400 با حضور اکثریت اعضا و به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

 

 

 

 

موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد :

  1.  ارائه گزارش جلسه بررسی مسائل و مشکلات صادرات به کشور روسیه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی
  2.  ارائه گزارش جلسه هیئت مدیره اتحادیه با مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در خصوص مسائل و مشکلات صادرکنندگان خشکبار.
  3.  ارائه گزارش جلسه بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان خشکبار با معاون سازمان استاندارد
  4.  ارائه گزارش جلسه کارگروه توسعه صادرات در خصوص مسائل و مشکلات صادرکنندگان در حوزه حفظ نباتات
  5.  بررسی مسائل و مشکلات باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی
  6.  بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی مجلس شورای اسلامی

 

 

photo 2021 05 30 15 16 07

بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان خشکبار با حضور معاون سازمان استاندارد

بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان خشکبار

با حضور معاون سازمان استاندارد

در راستای پیگیری مسائل و مشکلات صادرکنندگان خشکبار جلسه ای در روز سه شنبه مورخ 04/03/1400 با حضور نمایندگان اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران و جناب آقای دکتر بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد برگزار گردید.

این جلسه که در محل سازمان استاندارد ایران برگزار گردید مسائل و مشکلات صادرکنندگان خشکبار

شامل (عدم ارائه خدمات مناسب به دارندگان گواهینامه صادرکننده برتر, ناهماهنگی بین گمرک و استاندارد

و اجرای سلیقه ای در گمرکات توسط نمایندگان سازمان استاندارد و….) و اینکه اقدامات سازمان استاندارد رویه اظهار و صدور پروانه های صادراتی را با تأخیر و صرف زمان زیادی مواجه نموده که بیشترین مشکلات در گمرک شهید رجایی و گمرک غرب تهران می باشد و خواستار رفع مشکلات صادرکنندگان گردیدند. در ادامه جناب آقای دکتر بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد ضمن بیان توضیحاتی از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان استاندارد جهت تسهیل صادرات‌، مشکلات اشاره شده را قابل رفع و از آمادگی خود جهت هرگونه همکاری جهت حل مشکلات صادرکنندگان خشکبار را اعلام نمودند و قرار شد تا پایان هفته آینده با راه اندازی سیستم جدید سازمان با نگاه اعتماد به صادرکنندگان کلیه مشکلات رفع گردد.

 

روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران