پسته

 • تعريف:

  پسته درختی است دو پایه از تیره پسته سانان كه از نظر مرغوبیت به پسته ایرانی مشهور می باشد.  پسته يكي از مهمترين محصولات كشاورزي كشور است كه از جنبه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي، زيست محيطي و اهميت فوق العاده اي دارد،  ارزش توليد اين محصول گرانبها و بي نظير حدود 10 درصد از درآمدهاي غير نفتي كشور مي باشد .

 •  080250: HS کد
 • انواع پسته : اوحدی - کله قوچی - احمدآقایی - اکبری – قزوینی

 • ارزش غذائي در هر 100 گرم:

  انرژي(کيلو کالري) :557   منيزيم(%) :121  پروتئين(گرم) :20.6   چربي(گرم) :44.44   کربوهيدرات(گرم) :27.97   فيبر(گرم) :10.3   کلسيوم(ميلي گرم) :107
  فسفر(ميلي گرم) :376  سديم(ميلي گرم) :1  پتاسيوم(ميلي گرم) :1025   ويتامين C (ميلي گرم) :5   ويتامين E (ميلي گرم) :22.6  

 • مشکلات موجود در صادرات:

  كم توجهی به موضوعات مرتبط با تجارت خشکبار بویژه پسته از جمله اجلاس بین المللی كدكس بمنظور رفع يا کاهش تهديد هاي موجود در تجارت اين محصولات  ، ضعف در انبار داری و حمل و نقل پسته ، نبود مکانیسم منسدجم بدرای رسدیدگی بده كلیه معضلات گوناگون پسته ، ضعف در انجام تحقیقات كاربردی مرتبط با پسته در بخشهای مختلف كشاورزی، بسته بندی، بهداشت و استاندارد، صنایی جانبی وابسته، بازاریابی و تحقیقات بازار و توسعه محصولات جدید بر پایه پسته

آمار صادرات پسته ايران 10 سال اخير