کشمش

 

 • تعريف:

  رشد انگور خشک شده که همه به نام کشمش می شناسند، قرن ها پیش به وجود آمده است. کشمش در ایران و مصر در 2000 سال قبل از میلاد، تولید شده بود. کشمش در روم به عنوان جایزه برای افرادی که محل های عبادت را تزیین می کردند و برای برندگان مسابقات ورزشی استفاده می شد.

 • :HS کد

  کشمش مويز 08062010- کشمش تيزابي دانه دار 08062020-  کشمش تيزابي بي دانه 08062030-   کشمش آفتابي دانه دار08062040-  کشمش آفتابي بي دانه 08062050-  کشمش انگوري بي دانه 08062060-   کشمش کاشمري سبز بي دانه08062070-   کشمش کاشمري سبز دانه دار08062080-  ساير کشمش هاي غير مذکور 08062090

 • انواع کشمش : کشمش(مويز)- کشمش تيزابي دانه دار-کشمش تيزابي بي دانه- کشمش آفتابي دانه دار- کشمش آفتابي بي دانه- کشمش انگوري بي دانه -کشمش کاشمري سبز بي دانه-کشمش کاشمري سبز دانه دار - ساير کشمش هاي غير مذکور

 • ارزش غذائي در هر 100 گرم:

  انرژي(کيلو کالري) :289   آب(%) :18  پروتئين(گرم) :2.5   چربي(گرم) :0.2   کربوهيدرات(گرم) :77.4   فيبر(گرم) :0.9   کلسيوم(ميلي گرم) :62   فسفر(ميلي گرم) :101  آهن(ميلي گرم) :3.5  سديم(ميلي گرم) :27  پتاسيوم(ميلي گرم) :762   ويتامين C (ميلي گرم) :1  

 • مشکلات موجود در صادرات:

  كم توجهی به موضوعات مرتبط با تجارت خشکبار بویژه کشمش از جمله اجلاس بین المللی كدكس بمنظور رفع يا کاهش تهديد هاي موجود در تجارت اين محصولات  ، ضعف در انبار داری و حمل و نقل کشمش ، نبود مکانیسم منسجم برای رسدیدگی به كلیه معضلات گوناگون کشمش ، ضعف در انجام تحقیقات كاربردی مرتبط با کشمش در بخشهای مختلف كشاورزی، بسته بندی، بهداشت و استاندارد، صنایی جانبی وابسته، بازاریابی و تحقیقات بازار و توسعه محصولات جدید بر پایه کشمش

آمار صادرات کشمش ايران 9 سال اخير